6 problémů se vzděláváním ve školách #Video

V kategorii Učení publikoval Zdeněk HejlVložit komentář

Vzdělávání na základních a středních školách se potýká s kritikou laické i odborné veřejnosti snad všude na světě. V indické NEXT School identifikovali šest základních problémů, které trápí školní vzdělávání a které je potřeba vyřešit, aby byli studenti dostatečně připraveni na vstup do pracovního procesu. Tyto problémy následně výstižně zachytili v následujícím videu.

Když bych měl shrnout obsah videa, tak mezi šest nejpalčivějších problémů současného vzdělávání ve školách patří:

  1. Žáci pouze následují instrukce učitele – např. vstaňte, otevřte si knihu, zapište si. V současném pracovním světě je ale potřeba být alespoň trochu kreativní, umět spolupracovat s ostatními či umět vhodně prezentovat výsledky své práce
  2. Žákům není poskytnuto dostatek svobody v rozhodování – např. mají jasně určeno, kdy a kde mají které předměty nebo kdy jsou přestávky. Přičemž v dospělém životě si budou z velké části organizovat svůj čas sami – např. kdy pracovat na konkrétních projektech, kdy a kde nakoupit, kam jet na výlet nebo na kdy si domluvit prohlídku u lékaře.
  3. Žáci se musí memorovat množství učiva a po čase jsou testováni, kolik informací se jim podařilo zapamatovat. Kvůli tomu se často žáci učí nárazově před testy a zkouškami a brzy po nich naučené informace zapomínají.
  4. Žáci mají stejnou studijní náplň bez ohledu na to, co je baví nebo na co mají talent.
  5. Je využíván jeden styl učení, který nebere v potaz odlišnosti jednotlivých žáků. Některý žák potřebuje o problematice diskutovat. Jinému vyhovuje, když si může probíranou látku vizualizovat pomocí obrázků, schémat či náčrtků. Další potřebuje získané poznatky ihned aplikovat.
  6. Stejný obsah je stejnou rychlostí předkládán skupině žáků, kteří mají různou úroveň znalostí dané problematiky nebo odlišnou schopnost vstřebávat nové informace. Tudíž zatímco se jedni nudí, tak druzí nestíhají.

Šest problémů se vzděláváním ve školách

Vložit komentář